SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
15 czerwca o godz. 8.00 został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.  LINK DO STRONY 
Harmonogram działań ucznia  LINK DO STRONY 
Kryteria rekrutacji  LINK DO STRONY 
Profile klas  LINK DO STRONY 

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Przedmiot: Język polski
Data: 24.08.2020 r. (poniedziałek)
Godzina: 900
Sala: 11
 
Przedmiot: Edukacja dla bezpieczeństwa (EdB)
Data: 24.08.2020 r. (poniedziałek)
Godzina: 900
Sala: 12
 
Przedmiot: Informatyka
Data: 24.08.2020 r. (poniedziałek)
Godzina: 1100
Sala: 6
 
Przedmiot: Wychowanie fizyczne
Data: 24.08.2020 r. (poniedziałek)
Godzina: 1130
Sala: 13
 
Przedmiot: Język hiszpański
Data: 25.08.2020 r. (wtorek)
Godzina: 900
Sala: 12
 
Przedmiot: Matematyka
Data: 25.08.2020 r. (wtorek)
Godzina: 900
Sala: 13
 
Przedmiot: Chemia
Data: 25.08.2020 r. (wtorek)
Godzina: 1100
Sala: 13
 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do klas I w szkołach ponadpodstawowych.
Zgodnie z harmonogramem od 15 czerwca do 10 lipca br. trwa etap składania wniosków o przyjęcie do szkoły.
Wniosek rekrutacyjny kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej (wygenerowany z systemu), podpisany przez rodziców i zeskanowany należy przesłać drogą e-mailową: rekrutacja@68lo.edu.pl
Wnioski można także składać osobiście w sekretariacie placówki pierwszego wyboru w godz. 9:00-15:00 (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania tel. 22 646-52-76 lub 509 243 141)
Wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą.
W takiej sytuacji należy powiadomić szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.
Przypominamy, że na teren szkoły wchodzą Państwo wyłącznie w maseczkach i rękawiczkach!!!!

Stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 16. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:
- osiągają dobre wyniki w nauce,
- osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
- miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.
Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie. Rekrutacja dla uczniów będzie trwała od 26 czerwca do 31 lipca 2020 roku, a dla studentów od 1 września do 10 października 2020 r. Operatorem Stypendiów m.st Warszawy im. Jana Pawła II jest Centrum Myśli Jana Pawła II.
Więcej informacji na stronie przejdź do strony lub na profilu facebook link tutaj .

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU MATURALNEGO

Informacje dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w Strefie Ucznia > Egzamin maturalny

przejdź do strony

PROCEDURY PRZEPROWADZNIA KONSULTACJI W LXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W WARSZAWIE

Na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej, od 1 czerwca 2020 roku umożliwiamy konsultacje z nauczycielami dla wszystkich uczniów LXVIII LO im. T Chałubińskiego w Warszawie.

1. Uczniowie otrzymują możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych z nauczycielem.
2. Uczeń, który umówił się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zobowiązany jest zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej, tak aby nauczyciel mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
3. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa - uczeń i nauczyciel, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
4. Uczeń oraz nauczyciel nie mogą przyjść na konsultacje, jeżeli przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką jedno- lub wielorazową, lub przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.
6. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły od momentu wejścia do budynku do chwili jego opuszczenia. Tylko w czasie zajęć w sali lekcyjnej uczeń i nauczyciel mogą zdjąć osłonę, zachowując jednocześnie bezpieczną odległość – minimum 2 m.
7. Wszyscy uczniowie i nauczyciele uczestniczący w konsultacjach wchodząc do szkoły muszą obowiązkowo (zgodnie z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk) zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji rąk, który znajduje przy wejściu do budynku.
8. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie zostawiają wierzchnie okrycia w szatni oraz koniecznie zmieniają obuwie.
9. Konsultacje odbywają się tylko w salach wskazanych w harmonogramie zajęć. W sali może przebywać w tym samym czasie maksymalnie 10 uczniów i nauczyciel.
10. Wchodząc do sali, w której będą odbywały się konsultacje, zarówno uczniowie jak i nauczyciele obligatoryjnie muszą zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji rąk, który znajduje się przy wejściu do sali (każdorazowo).
11. Po zdezynfekowaniu rąk, uczniowie zajmują miejsca przy ławkach, które są tak ustawione aby pomiędzy uczniami zachowany był co najmniej 2-metrowy odstęp w każdym kierunku. Uczeń oraz nauczyciel podczas konsultacji nie opuszczają swojego miejsca.
12. W trakcie konsultacji każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. oraz zeszytu i podręcznika. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów biorących udział w konsultacjach. Szkoła nie zapewnia przyborów i podręczników.
13. Po zakończeniu konsultacji uczniowie opuszczają salę oraz budynek i teren szkoły pojedynczo z zachowaniem bezpiecznej, co najmniej 2-metrowej odległości od innych osób.

pobierz plik pdf

AKTUALNOŚCI

Laureaci konkursu fotograficznego w ramach Mokotowskiego Festiwalu MAM to!
Konkurs Fotograficzny : „Jak zmieniał się Mokotów”

KAT. SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
I NAGRODA

LXVIII LO Im. Tytusa Chałubińskiego ul. Ludwika Narbutta 31
Szumińska Izabela kl. Ia
II NAGRODA EX AEQUO
Zespół Szkół Nr 27 ul. Rzymowskiego 38
Dominika P.
LXVIII LO Im. Tytusa Chałubińskiego ul. Ludwika Narbutta 31
Morari Marina kl. Ic
III NAGRODA
LXVIII LO Im. Tytusa Chałubińskiego ul. Ludwika Narbutta 31
Głowacki Jakub kl. Ic
ZA UDZIAŁ (Wyróżnieni)
LXVIII LO Im. Tytusa Chałubińskiego ul. Ludwika Narbutta 31
Andrzejewska Oliwia kl. Is, Bieniek Roch kl. It, Budynek Kaja kl. Is, Aleksandra B., Bugaj Marta kl. It, Chojnowska Wiktoria kl. Ic, Chruścik Anna kl. Is, Aleksandra C., Długosz Aleksandra kl. It, Dudkiewicz Inga kl. Iw, Fidzińska Dominika kl. Id, Fiedorczuk Aleksandra kl. Ic, Fronczak Jagoda kl. Iu, Herbreder Marta kl. Id, Kamińska Gabriela kl. Id, Kępski Antoni kl. Ic, Krawczyk Maria kl. Iu, Mazurek Zofia kl. It, Mączyńska Julia kl. Ia, Mądra Maja kl. Ia, Michalska Amelia kl. Ic, Mioduchowska Martyna kl. Iu, Mirecka Amelia kl. Iu, Mirska Joanna kl. Iu, Nalazek Zuzanna kl. Id, Osęka Dominika kl. Ic, Ośka Katarzyna kl. It, Piotrowska Zuzanna kl. Ia, Przybysz Aleksandra kl. Is, Rosiak Aleksandra kl. It, Sadłocha Lena kl. Is, Seklecka Maria kl. Iw, Seweryn Weronika kl. Is, Wierzchowska Marianna kl. Iu, Wojdasiewicz Amelia kl. Ia, Zielińska Wiktoria kl. Ia.
W ramach Festiwalu Mam to! odbył się również konkurs literacki pt. "Gdybyś znalazł/a sie w swojej ulubionej książce, co byś w niej zmienił/a?" w kategorii szkoły średnie II miejsce zajęła uczennica Maria Seklecka z LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. T.Chałubińskiego.

„Chałubiński” na „Trio Basket Koźmiński”, czyli aktywna ruchowo sobota

Po raz 18 uczelnia” Koźmiński zorganizowała „Trio Basket”. Jak już to bywa na tej imprezie, uczestników było wielu. Oczywiście nie mogło nas tutaj zabraknąć. Tym razem naszą szkołę reprezentowały tylko zespoły dziewcząt:
„Atomówki” – dziewczęta z klasy 1t : Marta, Kasia, Zosia i Agata
„Chałubińskie” – Ania z klasy 1d i Natalia oraz Julia z 1c
Oj, było z kim walczyć, bo tutaj nie ma słabych zespołów. Była ambicja, wola walki i nieustanne parcie do przodu. Dziewczęta dały z siebie wszystko. I za to ogromne dla nich PODZIĘKOWANIE.
Może bez większych sukcesów ale chęć aktywnego spędzenia wolnej soboty, to już sukces. Brawo dziewczęta !!!
Drużyny wspierała prof. Anna Klimczak

Klasa 3U w Ministerstwie Sprawiedliwości

Uczniowie klasy 3u skorzystali z zaproszenia i odwiedzili Ministerstwo Sprawiedliwości przy ulicy Aleja Róż w Warszawie, aby wziąć udział w warsztatach edukacyjno-prawnych pod tytułem Praca funkcjonariusza Służby Więziennej. Prowadzący na podstawie osobistych doświadczeń i praktyki zawodowej opowiadał nam o swojej pracy oraz odpowiadał na liczne pytania. Zdobyliśmy wiedzę na temat specyfiki pracy z osobami osadzonymi w zakładach karnych. Czekała nas miła niespodziana w postaci poczęstunku i upominków.

LXVIII Liceum Ogólnokształcące im.T.Chałubińskiego jest już aktywnym uczestnikiem platformy eTwinning

Program eTwinning to europejska społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko). To łączenie szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych, które pozwalają na współpracę ponad granicami, umożliwiając uczniom realizację projektów edukacyjnych rozwijających wiele ich umiejętności.

przejdź do strony


Dziennik elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Urząd Dzielnicy Mokotów