GODZINY PRACY SEKRETARIATU W OKRESIE WAKACJI

W okresie wakacji sekretariat szkoły pracuje w godzinach 9:00-15:00.


ODBIÓR WYNIKÓW MATURALNYCH

5 lipca 2022 r. od godz. 10.00 - 14.30 w sekretariacie szkoły będziecie mogli odebrać zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego. Zapraszamy!
Odbiór dokumentu w kolejnych dniach w godz. 9.30 - 14.30.HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH


Drodzy Kandydaci i Rodzice/Opiekunowie prawni,
Już 20 lipca 2022 r. o godz. 14:00 zostaną ogłoszone wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Uprzejmie informujemy, że z wynikami rekrutacji będzie można zapoznać się:
• na listach udostępnionych w szkołach ponadpodstawowych,
• w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN po zalogowaniu się na konto kandydata.


Od dnia 21.07.22r. od godz. 8.30 do dnia 26.07.22 r. do godz. 15.30 oraz w dniu 27.07.22 r. od godz. 8.30 do godz. 15.00 Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają następujące dokumenty:
1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
3. kwestionariusz osobowy pobierz ,
4. 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
5. kopię opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli posiada),
6. zgodę rodziców na wykorzystanie wizerunku dziecka pobierz ,
7. deklarację wpłaty na Radę Rodziców.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Od dnia 01.08.22r. od godz. 9.00 do dnia 03.08.22r. do godz.15.00
Kandydaci składają wnioski o przyjęcie na wolne miejsca wraz z następującymi dokumentami:
• kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
• kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
Od 16.08.22r. od godz. 9.00 do 18.08.22r. do godz.15.00
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają następujące dokumenty:
1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
3. kwestionariusz osobowy,
4. 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
5. kopię opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli posiada),
6. zgodę rodziców na wykorzystanie wizerunku dziecka
7. deklarację wpłaty na Radę Rodziców
podanie do komisji rekrutacyjnej


OFERTA DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


W tym roku nie planujemy dni otwartych dla Kandydatów do klas pierwszych. Wszystkich informacji związanych z rekrutacją na rok szkolny 2022/2023 udziela sekretariat szkoły telefonicznie (tel. 22 646 52 76 w godz. 9.00 - 15.00) lub mailowo (rekrutacja@68lo.edu.pl)

pobierz plik
Szczegółowe informacje dotyczące proponowanych klas znajdują się tutaj oraz w Strefie Kandydata link .


Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Uczniowie,
uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II. Miejskie stypendia to comiesięczne, konkretne wsparcie dla uczniów i studentów, wynoszące od 200 do nawet 1500 zł.
Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (po skończeniu 3. klasy) i szkół ponadpodstawowych oraz studentów do 26. roku życia. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół oraz uczelni, którzy:
– mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym,
– uzyskują dobre wyniki w nauce (średnia ocen nie może być niższa niż 4,0 w przypadku uczniów oraz 3,5 w przypadku studentów),
– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 2000 zł.
Rekrutacja dla uczniów rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 1 sierpnia.
Rekrutacja dla studentów (w tym tegorocznych maturzystów) prowadzona będzie od 1 września do 10 października.
Warto już teraz sprawdzić warunki naboru, żeby przed końcem roku szkolnego spokojnie zgromadzić potrzebną dokumentację i zwiększyć szanse na uzyskanie stypendium! Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj.
Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.
Kontakt w sprawie stypendiów: stypendia@centrumjp2.pl


List prezydenta Warszawy

AKTUALNOŚCI

Witajcie wakacje

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste zakończenie roku. Były podziekowania, nagrody, kwiaty i dużo powodów do radości. Uroczystość poprowadziła Kasia i Teodor a na wiolonczeli brawurowo zagrał Stepan. Życzymy wszystkim udanych wakacji.

Święto Patrona Szkoły już za nami. Oj zadziało się.

Wystartowaliśmy o 9:00. Tym razem wybraliśmy inną formę świętowania. Odbył się piknik. Klasy przygotowały konkurencje, w których mogły zmierzyć się różne zespoły. Młodzież naszej szkoły mogła wykazać się wiedzą na temat naszego patrona, sprawnością fizyczną, umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy czy chociażby zdolnościami w przygotowaniu naparów z ziół wg. przepisów dr Chałubińskiego (tu fantastycznie wykazała się klasa 3w)
Można było ugasić pragnienie przygotowaną przez uczniów lemoniadą, skosztować smacznych ciast czy przeczytać gazetkę okolicznościową. A co najważniejsze, spędzić wspólnie czas w miłej i radosnej atmosferze. Organizatorem pikniku był Samorząd Szkolny z jej przewodniczącą Olą oraz jego opiekunem prof. Piotrem Szlązakiem.

„Warsztatowo na SGGW”

W czwartek klasy 3t i 3s w ramach Dni Otwartych Wydziału Technologii Żywności SGGW miała szansę przeprowadzać ciekawe doświadczenia w pracowniach chemicznych uczelni. Zgłębiła temat mikroorganizmów wykorzystywanych w produkcji żywności, poznała metody pozyskiwania olejków eterycznych z surowców spożywczych, tłoczenia olejów na zimno, produkcji masła i czekolady. Do tego doskonale wczuła się w zajęcia. Uczniowie zadawali pytania i chętnie włączali się w działania doświadczalne. Na koniec degustacja produktów. I to była „wisienka na torcie”

LXVIII Liceum Ogólnokształcące im.T.Chałubińskiego jest już aktywnym uczestnikiem platformy eTwinning

Program eTwinning to europejska społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko). To łączenie szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych, które pozwalają na współpracę ponad granicami, umożliwiając uczniom realizację projektów edukacyjnych rozwijających wiele ich umiejętności.

przejdź do strony


Dziennik elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Urząd Dzielnicy Mokotów