Biuletyn Informacji Publicznej
LVXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie


Ewidencja i rejestry

1. Księga ewidencji uczniów
2. Ewidencja świadectw ukończenia szkoły i świadectw maturalnych
3. Ewidencja legitymacji szkolnych
4. Ewidencja kart rowerowych i motorowerowych
5. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
6. Księga uchwał Rady Pedagogicznej
7. Zarządzenia dyrektora szkoły
8. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
9. Listy pracowników
10. Ewidencja chorobowa
11. Rejestr nieobecności pracowników
12. Rejestr wydanych zaświadczeń
13. Rejestr zamówień publicznych
14. Dokumentacja finansowo-księgowa
15. Księgi inwentarzowe
16. Dziennik korespondencji (pism wychodzących i przychodzacych)

Komórki prowadzące: dyrektor szkoły, sekretariat, kierownik gospodarczy.