Biuletyn Informacji Publicznej
LVXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie


Kompetencje

Organami LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie są:

  • Dyrektor Liceum

  • Rada Pedagogiczna

  • Rada Rodziców

  • Samorząd Uczniowski