Biuletyn Informacji Publicznej
LVXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie


Status prawny

1. LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie jest samorządową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Liceum jest szkołą publiczną.
3. Liceum prowadzi działalność edukacyjną w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego na rzecz młodzieży.
4. Organem prowadzącym Szkołę jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
5. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
6. Statutowa działalność Liceum jest finansowana przez organ prowadzący.