Egzamin maturalny

Lp. Dokument
1.
2.
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego (rok szkolny 2019/2020)
  pobierz plik pdf
3.
 • Informacja OKE dotycząca sposobu sprawdzenia, czy za egzamin maturalny nalezy wnieść opłatę (rok szkolny 2019/2020)
  pobierz plik pdf
 • Informacja OKE o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego (rok szkolny 2019/2020)
  pobierz plik pdf
4.
 • Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie; (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.
  DEKLARACJA 1a - pobierz plik docx
 • Deklaracja dla: (1) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (4) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.
  DEKLARACJA 1b - pobierz plik docx
5.