LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. T.Chałubińskiego jest już aktywnym uczestnikiem platformy eTwinning

Nasza szkoła we współpracy z partnerami z Włoch, Turcji, Niemiec, Litwy, Grecji i Francji od września 2019 roku realizuje międzynarodowy projekt anglojęzyczny na portalu eTwinning - YoungAction for YouropeVision.
Uczniowie szkół partnerskich pracują nad koncepcjami tożsamości, demokracji, wspólnych wartości, języków i cyfryzacji ... itd. Celem projektu jest wyposażenie studentów w podstawowe kwalifikacje i kompetencje osobiste i społeczne w celu wzmocnienia ich roli i miejsca w społeczeństwie na rzecz wspólnej przyszłości w naszym europejskim domu.
Pierwszym zadaniem, nad którym pracowali uczniowie – IDENTITY - TOŻSAMOŚĆ. Uczniowie wypowiadali się na forum, jak rozumieją tożsamość narodową i europejską, tworzyli mapy myśli z pomocą aplikacji Mindmaps, odpowiadali na pytania ankietowe i na koniec uczniowie z każdej szkoły musieli nakręcić krótkie filmiki, w których wypowiadali się, jak rozumieją tożsamość.
17 grudnia po raz pierwszy spotkaliśmy się w wirtualnej przestrzeni z partnerami naszego projektu „YoungAction for YouRopeVision” z Turcji, Francji, Litwy, Włoch i Niemiec. Podczas krótkiego spotkania zobaczyliśmy swe twarze, rozmawialiśmy o naszej tożsamości i naszym miejscu w kontekście europejskim. Życząc sobie wzajemnie Wesołych Świąt, postanowiliśmy zorganizować drugie spotkanie w styczniu. Aktywność i odwaga uczniów klas pierwszych i drugich w podejmowaniu różnych wyzwań w języku angielskim napawa nas optymizmem.
W styczniu szkoły pracowali nad następnym zadaniem – VALUES - WARTOŚCI. Uczniowie tworzyli prezentacje i opisywali miasta, np. – Miasto godności człowieka, Miasto prawa, Miasto równości, itd. za pomocą platformy Cospaces.edu.

Trzecie zadanie GLOBAL CHALLENGES – GLOBALNE WYZWANIA, było dla uczniów nie lada wyzwaniem, gdyż musieli zaśpiewać utwór „Sing for Climate”. Jest on wspólnym dziełem uczestników projektu eTwinning YoungAction dla YouRopeVision. Wszystkie szkoły partnerskie nagrały swoje piosenki z użyciem różnych instrumentów, a dzięki tureckim partnerom powstał klip. Zachęcamy do obejrzenia.
W marcu, tuż przed zawieszeniem zajęć, odbyła się druga wideo konferencja projektu eTwinning YoungAction for Yourope Vision, która zakończyła się sukcesem. Zostały podsumowane i omówione dotychczasowe działania i przedstawiono wytyczne dotyczące dalszej współpracy. Dziękujemy naszym uczniom za aktywny udział w działaniach projektu.
W kwietniu pomimo pracy zdalnej, odbyło się kolejne międzynarodowe spotkanie partnerów w cyberprzestrzeni. Dyskutowaliśmy o działaniach z uczestnikami projektu eTwinning „YounAction for YouropeVision” z 7 krajów, a uczniowie podzielili się swoimi przemyśleniami na temat roli dzisiejszej demokratycznej i aktywnej młodzieży na świecie, ponieważ tematem czwartego zadania było DEMOCRACY AND CITIZENSHIP – DEMOKRACJA I OBYWATELSTWO. Pod koniec spotkania wszyscy graliśmy w Kahoot w przyjazny sposób, przygotowany dla nas przez Ünsal Saper (Turcja). Dzięki uczniom Clarze Preda i Mateuszowi Gradowi nasza szkoła była godnie reprezentowana. Działania w ramach projektu były kontynuowane mimo trudnej sytuacji, w której wszyscy jesteśmy. A od czego jest Internet! Spotkanie uczestników projektu online w celu przedyskutowania dalszej pracy odbyło się również w maju.
Uczniowie, biorący udział w projekcie nauczyli się współpracy ze studentami w zespole projektowym i wyrażania wspólnych pomysłów. A ponieważ działania w ramach projektu były prowadzone w języku angielskim, wszyscy uczniowie poprawili swój angielski, nauczyli się nowych słów podczas tworzenia zadań. Projekt rozwinął uczniów w bardzo ważnych punktach. Pozwolił im poprawić się w wielu obszarach, takich jak pewność siebie, przedsiębiorczość i komunikacja.