Tematy maturalne na ustny egzamin z języka polskiego dla absolwentów przed 2015 r.

Dokumenty związane z opłatami za egzamin maturalny w roku szkolnym 2017/2018

Deklaracje maturalne w roku szkolnym 2017/2018

Instrukcja o sposobie przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2018

pobierz instrukcję

Harmonogram egzaminu maturalnego 2018

pobierz harmonogram

Komunikat o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 2018

pobierz komunikat

Komunikat dot.przyborów

pobierz komunikat
top