PEDAGOG
  • mgr Eunika Drózd
Godziny pracy pedagoga:
poniedziałek: 9:30 - 13:30
czwartek: 9:30 - 14:30

  • mgr Małgorzata Kamińska
Godziny pracy pedagoga:
poniedziałek: 8:00 - 12:00 (budynek Narbutta 65/71)
wtorek: 12:00 - 16:00 (budynek Narbutta 65/71)
środa: 8:00 - 12:00 (budynek Narbutta 65/71)
czwartek: 11:00 - 16:00 (budynek Narbutta 65/71)
piątek: 8:00 - 11:00 (budynek Narbutta 65/71)

PSYCHOLOG
  • mgr Agata Kulpa – Kulpińska
Godziny pracy psychologa:
poniedziałek: 9:00 - 12:00
wtorek: 8:15 - 13:15
środa: 9:45 - 13:30
czwartek: 9:00 - 11:30, 12:35 - 14:55
piątek: 9:00 - 13:30

  • mgr Agata Kulpa – Kulpińska
Godziny pracy psychologa:
poniedziałek: 8:50 - 12:45
wtorek: 10:00 - 10:45, 11:45 - 13:30
czwartek: 10:00 - 13:35, 14:45 - 15:10

Spotkania z psychologiem w innych godzinach, niż podane – po telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 646 52 76)

Grupy wsparcia dla Rodziców


Fundacja Zobacz…JESTEM zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom, młodzieży, młodym dorosłym z problemami emocjonalnymi oraz ich rodzicom i opiekunom. Specjalizuje się szczególnie w tematyce: depresji, zaburzeń odżywiania się, przemocy rówieśniczej, sekt, autoagresji oraz zachowań samobójczych.
W ramach Fundacji jako pierwsi w Polsce, zainicjowaliśmy kampanię na rzecz profilaktyki samobójstw wśród dzieci i młodzieży pod hasłem "Zobacz...ZNIKAM". Kampania skierowana jest do otoczenia dzieci i młodzieży czyli do rodziców, opiekunów i instytucji, które mają z nimi bezpośredni kontakt.
Kładziemy nacisk na dostrzeganie problemu i mówienie o nim oraz edukowanie jak sobie z nim radzić, tak by temat samobójstw wśród najmłodszych nie musiał dłużej funkcjonować jako tabu. Byśmy mogli zobaczyć… i nie dać im ZNIKNĄĆ.
W ramach Fundacji prowadzimy szereg nieodpłatnych działań:
– bezpłatną grupę wsparcia dla rodzin i bliskich młodych osób, które popełniły samobójstwo,
– bezpłatną grupę wsparcia dla rodziny i partnerów osób borykających się z zaburzeniami odżywiania się,
Grupy wsparcia dają możliwość rozmowy, podzielenia się swoim doświadczeniem, przełamania strachu i wstydu przed szukaniem pomocy, bycia wśród ludzi, którzy przeżywają to samo. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie i prowadzone są przez psychologa.
– kampanię Zobacz…ZNIKAM na rzecz profilaktyki samobójstw oraz stronę kampanii na której umieszczane są materiały edukacyjne,
– kampanię Czerwony Pasek na rzecz profilaktyki autoagresji,
W ramach różnych projektów nieodpłatnie realizujemy:
– szeroko zakrojoną edukację tj. warsztaty i prelekcje dla uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego, specjalistów w placówkach oświatowych, kinach, kawiarniach itp.,
– interwencję kryzysową,
– konferencje,
– szkolenia,
– warsztaty i spotkania dla dzieci, młodzieży, dorosłych mające na celu ich aktywizację np. tworzenie filmów, przedstawień teatralnych, warsztaty arteterapeutyczne itp.,
– konsultacje specjalistyczne z psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, psychiatrą itp.
W ramach odpłatnej działalności gospodarczej prowadzimy poradnię JESTEM, szkolenia, warsztaty oraz interwencje w placówkach oświatowych.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Można nas wesprzeć przekazując 1 % w rocznym rozliczeniu podatkowym (KRS – 0000453024). Razem możemy zdziałać więcej.

Ośrodek Regeneracja

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Poradni
https://www.osrodekregeneracja.pl/

Program Promocji Zdrowia Psychicznego i Seksualnego

Zachęcamy do zapoznania się z autorskim programem IPiN
http://nbsp.ipin.edu.pl/

Placówki pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla młodzieży i rodziców

Copyright © LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego