NOWE PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO PRZEZ UCZNIA W CZASIE LEKCJI BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ OD NAJBLIŻSZEGO PONIEDZIAŁKU (13 XI 2017 rok)

1. Po dzwonku na lekcję wchodząc do sali lekcyjnej odkładacie swój telefon w miejscu wskazanym przez nauczyciela.

2.Na lekcji wf telefon zostawiacie w przebieralni (również osoby niećwiczące) lub w pokoju nauczycieli wf.

3. Po lekcji zabieracie swój telefon.

4. Osoby korzystające z telefonu w czasie zajęć lekcyjnych będą miały zdeponowany telefon przez nauczyciela. Będziecie mogli go odebrać po lekcjach w sekretariacie szkoły.