Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY
Podgórski Andrzej (2u1)

ZASTĘPCA
Figat Paweł (2u2)

SKARBNIK
Turzyniecka Katarzyna (2w)

SEKRETARZ
Grabowska Izabela (1u2)

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW
Górska Maja (1t)
Pross Hubert (1t)
Nizińska Dorota (1w)
Nowak Beata (2t)
Maciejczyk Tomasz (2w1)
Pawłowska Katarzyna (2w2)
Szabrański Adam (3s)
Czekalska Joanna (3t)
Wisławska Elżbieta (3u)
Kontowicz Anna (3a)
Yasar Gabriela (3b)
Głowacki Michał (3c)
Kijak Marzena (3d)

Kontakt z RR przez sekretariat szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

tel: 22 646 52 76

Spotkania Rady Rodziców odbywają się w dniach zebrań z rodzicami o godzinie 16.45

konto: PKO BP SA VI Oddział Warszawa 44 1020 1068 0000 1902 0000 0877