Rada Rodziców

PRZEWODNICZĄCY
Monika Lubaszka (2t)

ZASTĘPCA
Maciej Lasek (1t)

SKARBNIK
Bogusława Chludzińska (2t)

SEKRETARZ
Katarzyna Łukasiewicz (1u)

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW
Robert Porges (1s)
Elżbieta Kwiatkowska (1w)
Magdalena Jasny (2s)
Beata Sztab (2u)
Tadeusz Krzysztofik (2w)
Agnieszka Sawicka (3t1)
Eufemia Borzyńska (3t2)
Urszula Wielgos (3u)
Agnieszka Staroszczyk (3w)

Kontakt z RR przez sekretariat szkoły w godzinach pracy sekretariatu.

tel: 22 646 52 76

Spotkania Rady Rodziców odbywają się w dniach zebrań z rodzicami o godzinie 16.45

konto: PKO BP SA VI Oddział Warszawa 44 1020 1068 0000 1902 0000 0877