PRZEWODNICZĄCY:
Karolina Marszałek - klasa 2w
 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO:
Zuzanna Tracz - klasa 2w
Jan Jarema - klasa 1t
Mirella Murawska - klasa 2t

OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
Piotr Szlązak


PLAN SAMORZĄDU SZKOLNEGO
LXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W WARSZAWIE

ROK SZKOLNY 2017/2018

 • Organizowanie imprez okolicznościowych.
 • Organizowanie dni okolicznościowych.
 • Organizowanie zbiórek na rzecz instytucji potrzebujących.
 • Organizowanie konkursów szkolnych.
 • Organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz samorządu szkolnego oraz szkoły.
 • Zaangażowanie w życie szkolne.
 • Dbanie o kulturę w szkole i poza nią.
 • Współudział w uroczystościach szkolnych.
 • Kultywowanie tradycji szkolnych.
 • Zaangażowanie w pomoc między uczniowską.
 • Udział w szkoły w wolontariacie.