PRZEWODNICZĄCY:
Magda Leśniak - klasa 2w
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO:
Wiktoria Głuchowska - klasa 2w
SKARBNIK:
Kaja Wojciechowska - klasa 2w


PLAN SAMORZĄDU SZKOLNEGO
LXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W WARSZAWIE

ROK SZKOLNY 2017/2018
 • Organizowanie imprez okolicznościowych.
 • Organizowanie dni okolicznościowych.
 • Organizowanie zbiórek na rzecz instytucji potrzebujących.
 • Organizowanie konkursów szkolnych.
 • Organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz samorządu szkolnego oraz szkoły.
 • Zaangażowanie w życie szkolne.
 • Dbanie o kulturę w szkole i poza nią.
 • Współudział w uroczystościach szkolnych.
 • Kultywowanie tradycji szkolnych.
 • Zaangażowanie w pomoc między uczniowską.
 • Udział w szkoły w wolontariacie.