Samorząd Uczniowski

Stanowisko Personalia
Przewodniczący Jan Jerema - klasa 2t
Zastępca Przewodniczącego Justyna Skoczyńska
Bartek Błaszczyk
Opiekun Samorządu Szkolnego mgr Piotr Szlązak