Zebrania

Data Dodatkowe informacje
2022-09-08 Zebranie dla rodziców/opiekunów uczniów klas pierwszych;
godz. 1730
2022-09-13 Zebranie dla rodziców/opiekunów uczniów klas drugich i trzecich o godz. 1730 oraz czwartych o godz. 1715
2022-12-06 Zebranie;
Informacje dotyczące semestralnych ocen proponowanych i zagrożeń uczniów klas pierwszych;
godz. 1730
2022-12-08 Zebranie;
Informacje dotyczące semestralnych ocen proponowanych i zagrożeń uczniów klas drugich, trzecich i czwartych;
godz. 1715
2023-03-16 Zebranie dla Rodziców klas czwartych – informacje o przewidywanych ocenach końcowych;
godz. 1730
2023-05-18 Zebranie;
Informacje o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego;
godz. 1730