W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 17:15.
Zapraszamy Państwa na comiesięczne ZEBRANIA, w czasie których Rodzice najpierw spotykają się z wychowawcą klasy, a następnie mają możliwość skontaktowania się z pozostałymi nauczycielami.

Lp. Data Dodatkowe informacje
1. 2018.09.13

Rozpoczęcie zebrania o godzinie 1700:
- dla rodziców uczniów klas drugich i trzecich z wychowawcami klas
- dla rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcją Szkoły.

2. 2018.11.15  
3. 2018.12.13 Informacje dotyczące semestralnych ocen proponowanych i zagrożeń.
4. 2019.02.21  
5. 2019.03.14 Informacje dotyczące końcoworocznych ocen proponowanych i zagrożeń uczniów klas trzecich.
6. 2019.05.16 Informacje dotyczące końcoworocznych ocen proponowanych i zagrożeń uczniów klas pierwszych i drugich.

top