W roku szkolnym 2017/2018 wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 17:15.
Zapraszamy Państwa na comiesięczne ZEBRANIA, w czasie których Rodzice najpierw spotykają się z wychowawcą klasy, a następnie mają możliwość skontaktowania się z pozostałymi nauczycielami.

WRZESIEŃ

14.IX

 

PAŹDZIERNIK

19.X

 

 

GRUDZIEŃ

7.XII

Dodatkowe informacje:

informacje dotyczące ocen semestralnych

MARZEC

15.III

Dodatkowe informacje:

informacje o zagrożeniach w klasach trzecich

MAJ

17.V

Dodatkowe informacje:

informacje o zagrożeniach w klasach pierwszych i drugich

top