Zebrania

Data Dodatkowe informacje
2021-09-06 Zebranie dla rodziców/opiekunów uczniów klas pierwszych
2021-09-07 Zebranie dla rodziców/opiekunów uczniów klas drugich oraz klas trzecich po gimnazjum
2021-09-09 Zebranie dla rodziców/opiekunów uczniów klas trzecich po szkole podstawowej
2021-10-21 Dzień otwarty
2021-12-09 Zebranie;
Informacje dotyczące semestralnych ocen proponowanych i zagrożeń.
2022-03-24 Zebranie dla Rodziców klas III po gimnazjum – informacje o przewidywanych ocenach końcowych
Dzień otwarty dla rodziców klas I, II i III po szkole podstawowej
2022-05-12 Zebranie;
Informacje o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego