Zebrania

W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie zebrania rozpoczynają się o godzinie 1715. Zapraszamy Państwa na comiesięczne zebrania, w czasie których Rodzice najpierw spotykają się z wychowawcą klasy, a następnie mają możliwość skontaktowania się z pozostałymi nauczycielami.

Data Dodatkowe informacje
2018.09.13 Rozpoczęcie zebrania o godzinie 1700:
- dla rodziców uczniów klas drugich i trzecich z wychowawcami klas
- dla rodziców uczniów klas pierwszych z Dyrekcją Szkoły.
2018.11.15  
2018.12.13 Informacje dotyczące semestralnych ocen proponowanych i zagrożeń.
2019.02.21  
2019.03.14 Informacje dotyczące końcoworocznych ocen proponowanych i zagrożeń uczniów klas trzecich.
2019.05.16 Informacje dotyczące końcoworocznych ocen proponowanych i zagrożeń uczniów klas pierwszych i drugich.