Zebrania

Wszystkie spotkania z Rodzicami w roku odbywają się w budynku szkoły przy ul. Narbutta 31 w godzinach:
- zebrania: 1715 (spotkanie z wychowawcą, a następnie rozmowy indywidualne z nauczycielami)
- dni otwarte: dyżury nauczycieli od 1700 do 2000

Data Dodatkowe informacje
2020-09-17 Zebranie
2020-10-29 Dzień otwarty
2020-12-09 Zebranie;
Informacje dotyczące semestralnych ocen proponowanych i zagrożeń.
2021-03-25 Zebranie dla Rodziców klas III – informacje o przewidywanych ocenach końcowych
Dzień otwarty dla rodziców klas I i II
2021-05-20 Zebranie;
Informacje o ocenach przewidywanych na koniec roku szkolnego