Nowe procedury korzystania z telefonu komórkowego przez ucznia w czasie lekcji (obowiązują od 13 listopada 2017 r.)

1. Po dzwonku na lekcję wchodząc do sali lekcyjnej odkładacie swój telefon w miejscu wskazanym przez nauczyciela.
2.Na lekcji wf telefon zostawiacie w przebieralni (również osoby niećwiczące) lub w pokoju nauczycieli wf.
3. Po lekcji zabieracie swój telefon.
4. Osoby korzystające z telefonu w czasie zajęć lekcyjnych będą miały zdeponowany telefon przez nauczyciela. Będziecie mogli go odebrać po lekcjach w sekretariacie szkoły.

Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

18,19,20 kwietnia 2018 r. - egzaminy gimnazjalne (dni wolne dla klas II gimnazjum)
30 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r.
4 maja 2018 r. - egzamin maturalny
7,8 maja 2018 r. - egzaminy maturalne (dni wolne dla klas I i II liceum)
1 czerwca 2018 r.

Zmiana godzin pracy sekretariatu w roku szkolnym 2017/2018

poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 8:00 - 16:00
piątek: 7:30 - 15:30

Wniosek o dofinansowanie podręczników w roku szkolnym 2017/2018

Wniosek o dofinansowanie podręczników (w formacie DOCX)

Spotkanie z Kuratorem Oświaty dot. reformy oświaty

Mazowiecki Kurator Oświaty zaprasza zainteresowanych rodziców na lokalne spotkania dotyczące reformy oświaty.
Spotkanie dla Dzielnicy Mokotów odbędzie się 13 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, ul. Wiśniowa 56.
Serdecznie zapraszamy.

Pomoc socjalna dla uczniów

Terminy egzaminów poprawkowych (rok szkolny 2016/2017)

Zespół wizytatorów ds. ewaluacji

Szanowni Rodzice !
W najbliższym czasie w naszym Liceum pojawi się zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez kilka dni będą się przyglądać naszej placówce. Efektem ich pracy będzie raport, opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wyrażenia swoich opinii na potrzeby tego raportu.
Serdecznie Państwa prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej on-line lub też w wersji papierowej w dniach:
19.X.2015r. od godz. 16.30 do 15.X.2015r. do godz. 20.00.
Szczegóły (login, hasło) zostały Państwu przekazane w dniu zebrania z Rodzicami, tj. 15.X.15r. Rodziców, którzy nie otrzymali powyższych informacji, a chcieliby wziąć udział w ankiecie, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (tel. 22 646 52 76). Kwestionariusz ankiety papierowej można otrzymać w sekretariacie.
Zależy nam na Państwa szczerych opiniach. Chcemy poznać Państwa zdanie. Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy uda nam się wzmocnić i rozwijać naszą szkolną społeczność.
Z góry dziękujemy!!!

Nowe przepisy dotyczące legitymacji szkolnych

UWAGA!!!
W świetle obowiązujących przepisów, legitymacja szkolna bez wpisanego numeru PESEL, traktowana jest jako nieważna i nie jest dokumentem uprawniającym do ulg. W związku z powyższym proszę wszystkich Uczniów o sprawdzenie swoich legitymacji szkolnych, a w przypadku braku nr PESEL, proszę o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w celu aktualizacji dokumentu.
Anna Filipowska
Dyrektor Szkoły

Duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

Wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wpłacamy na nr rachunku:
34 1030 1508 0000 000550434008

Legitymacja – 9 zł
Duplikat świadectwa – 26 zł

Podstawa prawna: Na podstawa § 19, pkt.3 rozporządzenia w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (DZ. U. z 2005r. nr 58, poz.504 z poź.zm.)
druk podania o duplikat dokumentu

top